We zijn momenteel onze help-inhoud van eigenaren over aan het zetten. Je kunt de meest recente artikelen voor eigenaren hier vinden.
Important: The spread of COVID-19 may be impacting your travel plans. To change your travel dates, please contact the owner. We’re doing everything we can to adapt to the rapidly changing government advice and travel restrictions. As such, we are taking steps in these unprecedented circumstances to provide more flexibility to travellers. Visit our help centre to see your options: About the coronavirus outbreak (COVID-19)

TripAdvisor Rentals – Certificaat van uitmuntendheid Voorwaarden

Wat is het Certificaat van uitmuntendheid voor TripAdvisor Rentals?
Het Certificaat van uitmuntendheid voor TripAdvisor Rentals, dat in 2017 is geïntroduceerd, is een onderscheiding voor huuraccommodaties ('Accommodaties') die aan bepaalde standaarden voldoen. Bijvoorbeeld Accommodaties die altijd geweldige beoordelingen krijgen en waarvan de eigenaren of managers ('Eigenaren') hebben laten zien altijd een responsieve, klantgerichte benadering toe te passen.
Als een Accommodatie aan de kwalificaties voldoet, ontvangt het een Certificaat van uitmuntendheid op de eerstvolgende datum waarop we bepalen welke accommodaties in aanmerking komen voor de awards (de 'Beoordelingsdatum'). De eerste Beoordelingsdatum is 31 maart 2017, en latere data worden te zijner tijd bepaald
.
Niettegenstaande de voornoemde feiten, onderschrijft TripAdvisor Rentals* geen Accommodaties, biedt geen garanties wat betreft kwaliteit, veiligheid, geschiktheid van een Accommodatie of gedrag van een Eigenaar en voert hier geen controle op uit. Of de Accommodatie een Certificaat van uitmuntendheid heeft gewonnen of niet, heeft hier geen invloed op. Als een Accommodatie in aanmerking komt voor een Certificaat van uitmuntendheid, betekent dit dat de Accommodatie voldoet aan onze prestatiestandaarden, die op objectieve wijze worden beoordeeld. Eigenaren blijven volledig en geheel verantwoordelijk voor het naleven van de van toepassing zijnde wetgeving en voor alle overige verplichtingen krachtens onze Gebruiksvoorwaarden Eigenaren.
TripAdvisor Rentals kan te allen tijde en om eender welke reden het Certificaat van uitmuntendheid-programma beëindigen.
 
*TripAdvisor Rentals ('wij', 'ons', 'onze') betekent een of meer van de onderstaande bedrijven van de TripAdvisor-groep die een advertentiedienst aan Eigenaren biedt en die boekingen tussen potentiële reizigers en Eigenaren mogelijk maakt: FlipKey Inc., Holiday Lettings Limited of Guía de apartamentos Niumba S. L. U.
 


Welke Accommodaties komen in aanmerking voor een Certificaat van uitmuntendheid?
Om in aanmerking te komen, moet een Accommodatie een 'In aanmerking komende Advertentie' zijn, wat betekent dat de Accommodatie op de Beoordelingsdatum:

  • geadverteerd moet worden door een Eigenaar op een of meer van de volgende websites (inclusief gerelateerde domeinen): flipkey.com, holidaylettings.co.uk, niumba.com, housetrip.com, vacationhomerentals.com en tripadvisor.com (allen een TripAdvisor Rentals -site' en gezamenlijk de 'TripAdvisor Rentals-sites'); en

  • online te boeken moet zijn via het online betalingsplatform van de TripAdvisor Rentals-sites.

 
Bovendien moet de Eigenaar de Accommodatie bij ons adverteren met een gratis advertentie, wat inhoudt dat de Eigenaar alle zakelijke activiteiten (waaronder de communicatie met reizigers en het accepteren van boekingen) via de TripAdvisor Rentals-sites uitvoert. Als we vaststellen dat een Eigenaar meer dan één TripAdvisor Rentals-account ('Account') heeft, behouden we ons het recht voor om de Accounts samen te voegen. Eigenaren mogen niet meer dan één Account hebben.
 


Aan welke kwalificaties moet een Accommodatie voldoen om een Certificaat van uitmuntendheid te krijgen?
Elk Certificaat van uitmuntendheid wordt toegekend als een Accommodatie voldoet aan bepaalde objectieve kwalificerende standaarden (de 'Standaarden'). Sommige Standaarden zijn alleen van toepassing op de ene Accommodatie in kwestie en andere zijn van toepassing op alle Accommodaties die worden geadverteerd via het Account van de Eigenaar (de 'Accountaccommodaties') op de Beoordelingsdatum, of die op eender welk moment binnen de twaalf (12) maanden voorafgaand aan de Beoordelingsdatum werden geadverteerd via het Account van de Eigenaar.
Accommodaties moeten op de Beoordelingsdatum aan alle volgende Standaarden voldoen om een Certificaat van uitmuntendheid te ontvangen:
 

Beschrijving van de Standaard

Minimumstandaard vereist op de Beoordelingsdatum

De Standaard is uitsluitend van toepassing op de Accommodatie die wordt beoordeeld, of op alle Accountaccommodaties

Reactieratio: het percentage van de 20 recentste door de reiziger geïnitieerde aanvragen of boekingsverzoeken waar de Eigenaar binnen 24 uur op heeft gereageerd.
 

95%+

Dit is de gepubliceerde Reactieratio voor het Account.
 

Acceptatieratio: het percentage van de boekingsaanvragen van reizigers dat de Eigenaar in de afgelopen 24 uur heeft geaccepteerd (waaronder reageren door deze aanvragen te bewerken).
 

90%+

Dit is de gepubliceerde acceptatieratio voor het Account.
 

Voltooide verblijven: het totale aantal voltooide verblijven (op basis van boekingen).

3+

Het totale aantal verblijven wordt samengenomen voor alle Accountaccommodaties.
 

Boekingen die in de afgelopen 12 maanden zijn gedaan: het totale aantal boekingen dat door de Eigenaar is bevestigd (en daarna niet is geannuleerd).
 

3+

Het totale aantal bevestigde boekingen wordt samengenomen voor alle Accountaccommodaties.

Het aantal door de Eigenaar geïnitieerde geannuleerde boekingen in de afgelopen 12 maanden
 
 

0*
 

Nul door de Eigenaar geïnitieerde geannuleerde boekingen voor alle Accountaccommodaties in de afgelopen 12 maanden.
 
*Let op: wij behouden ons het recht voor om uitzonderingen te maken indien er onvoorziene en/of verzachtende omstandigheden (volgens ons eigen oordeel) hebben plaatsgevonden die tot het annuleren door de Eigenaar hebben geleid.
 
 

Beoordelingsscore: deze verwijst naar de bollenwaardering van de Accommodatie op TripAdvisor. De bollenwaardering is een samenvatting van de waarderingen die reizigers geven wanneer ze een Accommodatie beoordelen.
 

4+ bollen
User-added image

  1. De gemiddelde beoordelingsscore (zoals gepubliceerd) voor de Accommodatie, moet minstens 4 zijn; en

  2. de gemiddelde beoordelingsscore van de Accommodatie over de afgelopen 12 maanden (zoals door ons berekend) moet ten minste 4 zijn.

 

 
Hoe kunnen Eigenaren een Certificaat van uitmuntendheid promoten?
Als een Accommodatie in aanmerking komt voor een Certificaat van uitmuntendheid, stellen we de Eigenaar hier niet lang na de Beoordelingsdatum van op de hoogte. De Eigenaar ontvangt automatisch een Certificaat van uitmuntendheid-badge voor de betreffende Accommodatie-advertentie op de TripAdvisor Rentals-sites waarop de Accommodatie staat vermeld en ontvangt tevens toegang tot een exclusieve Certificaat van uitmuntendheid-widget.
De Eigenaar krijgt toestemming om het Certificaat van uitmuntendheid te promoten overeenkomstig deze Voorwaarden (en eventuele overige instructies die TripAdvisor Rentals van tijd tot tijd kan geven) en uitsluitend gedurende de periode waarop het Certificaat van uitmuntendheid van toepassing is. Het Certificaat van uitmuntendheid mag alleen worden gebruikt door de eigenaar wiens Accommodatie in aanmerking komt voor een Certificaat van uitmuntendheid, en alleen om de kortetermijnverhuur van de Accommodatie te promoten. Om twijfel te voorkomen is het strikt verboden om het Certificaat van uitmuntendheid te gebruiken om een andere accommodatie of een ander bedrijf te promoten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot andere accommodaties die de Eigenaar in bezit heeft, beheert of op andere wijze adverteert) dan de Accommodatie waaraan het Certificaat van uitmuntendheid is toegekend.
 


Schadeloosstelling
Iedere Eigenaar gaat ermee akkoord TripAdvisor Rentals, TripAdvisor LLC en alle dochterondernemingen en gelieerde bedrijven en hun functionarissen, directeurs, werknemers en vertegenwoordigers te verdedigen tegen en schadeloos te stellen voor vorderingen, gedingen, klachten, terugvorderingen, verliezen, schadevergoedingen, boetes of andere kosten of uitgaven van welke aard ook, waaronder, maar niet beperkt tot, redelijke juridische en boekhoudkundige kosten in rekening gebracht of gemaakt als gevolg van de schending van deze Voorwaarden of de documenten waarnaar hierin verwezen wordt; of de schending van wetten of de rechten van eventuele derden.
 


Beëindiging
We behouden ons het recht voor om te evalueren of de Accommodatie geschikt blijft om een Certificaat van uitmuntendheid te houden op eender welk moment tussen de Beoordelingsdata en om het Certificaat van uitmuntendheid in te trekken als een Accommodatie niet meer voldoet aan één of meerdere van de alle Standaarden of wanneer er om andere reden sprake is van schending van deze Voorwaarden, Gebruiksvoorwaarden Eigenaren of andere van toepassing zijnde voorwaarden en bepalingen door een Eigenaar. Een Certificaat van uitmuntendheid en het recht van een Eigenaar om een Certificaat van uitmuntendheid te gebruiken in verband met de Accommodatie waaraan het is toegekend, kan door ons per direct worden opgeschort of beëindigd indien:

  • niet meer aan een van de Standaarden wordt voldaan;

  • de Eigenaar de Accommodatie niet meer via ons adverteert;

  • we worden geïnformeerd over één of meerdere ernstige klachten over een van de Accountaccommodaties van de Eigenaar of de advertentie daarvan (beoordeeld naar ons eigen inzicht);

  • de Eigenaar de Gebruiksvoorwaarden Eigenaren of deze Voorwaarden schendt;

  • de advertentie van de Accommodatie of het Account van de Eigenaar is opgeschort of beëindigd; of

  • de Accommodatie een andere eigenaar krijgt.

 
Disclaimer
HET CERTIFICAAT VAN UITMUNTENDHEID EN ANDERE MATERIALEN EN VOORDELEN WORDEN DOOR TRIPADVISOR RENTALS GELEVERD 'ZOALS ZE ZIJN', ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. TRIPADVISOR RENTALS, TRIPADVISOR LLC EN AL HUN DOCHTERONDERNEMINGEN EN GELIEERDE BEDRIJVEN WIJZEN ALLE AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ONGESTOORD GEBRUIK EN NIET-INBREUK.
HET CERTIFICAAT VAN UITMUNTENDHEID VORMT OP GEEN ENKELE WIJZE EEN ONDERSCHRIJVING DOOR TRIPADVISOR RENTALS (OF EEN DOCHTERONDERNEMING OF GELIEERD BEDRIJF DAARVAN, MET INBEGRIP VAN TRIPADVISOR LLC) VAN EEN ACCOMMODATIE OF EIGENAAR.
 


Aansprakelijkheidsbeperking
TRIPADVISOR RENTALS (SAMEN MET HAAR DOCHTERONDERNEMING EN GELIEERDE BEDRIJVEN, MET INBEGRIP VAN TRIPADVISOR LLC) ZAL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE OF VOOR SCHADE OF VERLIES VAN INKOMSTEN, WINST, GOODWILL, DATA, CONTRACTEN, GEBRUIK VAN GELD OF VERLIES OF SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE VOORWAARDEN OF HET CERTIFICAAT VAN UITMUNTENDHEID-PROGRAMMA.
 


Scheidbaarheid
Als wordt bepaald dat een deel van deze Voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar is volgens de van toepassing zijnde wetgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de garantiedisclaimers en aansprakelijkheidsbeperking die hierboven worden beschreven, zal de ongeldige of onuitvoerbare bepaling worden vervangen door een geldige, uitvoerbare bepaling waarvan het doel zo dicht mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling en blijven de overige bepalingen in de Voorwaarden van kracht.
 


Updates van de Voorwaarden
We kunnen deze Voorwaarden te allen tijde bijwerken en/of vervangen zonder kennisgeving vooraf. Als we deze Voorwaarden aanpassen, plaatsen we de aangepaste versie op de TripAdvisor Rentals-site(s) en worden deze op het moment van publicatie van kracht. Als je TripAdvisor Rentals blijft gebruiken nadat we aangepaste Voorwaarden hebben gepubliceerd, ga je ermee akkoord dat je aan deze Voorwaarden gebonden bent. Als een Eigenaar niet akkoord gaat met de aangepaste Voorwaarden, moet hij of zij stoppen met het gebruik van onze diensten.
Bovendien kunnen we te allen tijde, met of zonder kennisgeving, besluiten het Certificaat van uitmuntendheid-programma te stoppen.

Geeft dit voldoende antwoord op je vraag?Ja  Nee